“මම විවාහ වන්නේ නැහැ” තවමත් තනිකඩව ඉන්න තනුජා ජයවර්ධන කිව්ව කතාව

Beauty Gallery

ටෙලි විශන් කලාවේ ප්‍රතම කාන්තා වැඩසටහන මෙහෙය වු දශක දෙකක රූපවාහිනි ක්ෂේත්‍රයේ විශාල රසික ආදරයක් හිමි කර ගත් ඇය නමින් තනුජා ජයවර්ධනයි. ඇය සම්මානලාභී විශිෂ්ට නිවේදන ශිල්පිනියක් වගේම ධෛර්යයවන්ත කාන්තාවක්. ඇය වැඩ සටහන් අධ්‍යක්ෂක වරියක් වගේම නාළිකා ප්‍රධානි තනතුරද දැරු කෙනෙක්. නමුත් ඇයව රටක් හඳුනන ආදරය කරන චරිතයක් බවට පත් උනේ ඇය නාරද සමඟ එක්ව කල රස රිස ගී වැඩ සටහන නිසාවෙන්. ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝටම මතකයේ රැඳෙන හා රැඳුන අදටත් ජනප්‍රිය වැඩ සටහනක් තමයි සිරස නාලිකාවේ පුංචි පැංචි වැඩ සටහන එම වැඩ සටහනේ අධ්‍යක්ෂක වරිය වන්නේද ඇයයි. පසු කාලයේදී ඇය සිරස නාලිකාවෙන් සමුගත්තා. ඇයනම් කියන්නේ ඒ ඇයගේ පෞද්ගලික හේතුවක් මත කියලයි. කාලයක් ඇයව පෙන්න සිටියේ නැහැ නමුත් මෑතක සිට ඇය නැවත දකින්න පුලුවන්. විවිද නාලිකා වල වැඩසටහන් මඟින් දකින්න පුලුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇය කවදාවත් විවාහ වන්නේ නැති බවත් පවසා තිබුනා. ඇය බෞද්ධ දර්ශනය අනුව ජිවත් වන බවත් පවසා තිබුනා. ඒ වගේම ඇය රසික සිත් තුළ සදා අමරණීය නිවේදන ශිල්පිනියක්. දක්ෂ වගේම ගොඩක් ධෛර්යයවන්ත කාන්තාවක් ලෙස ඇයව හඳුන්වන්න පුලුවන්. ඇයගේ ඉදිරි කටයුතු වලට සුභ පතන අතරම ඇයගේ සුන්දර ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *