සැමියන් දෙදෙනෙකුගෙන් වෙන්වී නර්මදා යාපා දැන් ගෙවන සැප ජිවිතේ

Beauty Gallery

2018 වසරේ ලංකාවේ විවාහක රූ රැජින ලෙස කිරුළ ලබා ගත් ඇය දක්ෂ නිරූපණ ශිල්පිනියක් වගේම දක්ෂ නිවේදිකවක්ද වනවා. ඇය නමින් නර්මදා යාපා අබේවර්ධනයි. ඇය ගීත සඳහා මෙන්ම වෙළඳ දැන්වීම් සඳහාද රංගනයෙන් දායකවී ඇති නමුත් ඇයනම් කියන්නේ රංගනයට ඇය දක්ෂ නැති බවත් ඒ ගැන අධ්‍යනයක් නැති නිසාත් ඇය රංගනයට සම්බන්ධ වන්නේ නැති බවයි ඇය පවසා තිබුනේ. ඇය නිරූපණය ශිල්පයට මෙන්ම නිවේදන ශිල්පයටත් ඇය ගොඩක් දක්ෂයි. ඇය විවාහක රූ රැජින කිරුළ ජයග්‍රහනය කරන්නේද නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය හරහායි. ඇය ටිවී දෙරණ නාලිකාවේ ආරම්භයෙදී හිටිය ක්‍රියාකාරී සේවිකාවක්. ඇය දක්ෂ නිවේදිකාවක්ද වනවා. ඇයගේ පළමු විවාහයේ සැමියා ඇයට කිරුළ ජයග්‍රහණය කිරීමටත් නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය සඳහා වැඩ කටයුතු වලට උදව් කරන්නේ ඔහුයි. ඒ වගේම ඇයගේ පළමු විවාහයෙන් දරුවකු සිටින අතර පලමු විවාහයේ සැමියා සමඟ නීතිමය වශයෙන් වෙන්වන්නේ දෙදෙනාගේම කැමැත්තෙන්. පසුව ඇය දෙවන වරට විවාහ ව්වාහ වන්නේ කාය වර්ධන ශුරයෙකු සමඟයි. ඔහුගෙන්ද ඇයට දරුවකු සිටින අතර පසුව ඇය ඔහුගෙන්ද නීතිමය වශයෙන් වෙන්වෙනවා. ඇය දැන් දරුවන් දෙදෙනා සමඟ තනියම ජිවිතය ගෙවන දිරිය ගැහැණියක්. අපේ රටේ ඉන්න විශිෂ්ට කලාකාරිණියක්. ඇයගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *