හැමෝම දන්න චාමර වීරසිංහ කවුරුත් නොදකපු සුපිරි බිරිඳ සමග ගෙවන සැප ජීවිතේ

Beauty Cricket

හැමෝගේම ආදරය දිනාගත් චාමර චාමර වීරසිංහයන් ඉපදූනේ මාතරදීය. එනම් 1981 අප්‍රේල් 21 වනදීය. ඔහු කූඩාකාලයේ සිටම කලාවට ලැඳී වූ අතර සංගීතයටම මෙන්ම චිත්‍ර කලාවටද දස්කම් පෑවේය. එම නිසාම ඔහු සංගීතය තොරා ගත්තද චිත්‍ර ගුරුවරිය විසින් ඔහුව චිත්‍ර කලාවට යොමු කර ගනු ලැබුනු අතර සංගීත ගුරුවරියද විවිද වූ තරඟ සඳහා ඔහුව සම්බන්ධ කරගන්නා ලදී. ඔහු පළමු වරට 1995දී පර්පල් රේන්ජ් සංගීත කණ්ඩායම සමඟ එකතු වී ගීත ගායනා කිරීමට හැකි විය. මුලදී ඔහු ගායනා කරනු ලැබුවේ වෙනත් අයගේ ගීතයි. ඔහු එතකොටත් ඔහූගේම ගීත නිර්මණය නොවී තිබීම එයට හේතුවයි. 2002 වසරේදී, “සිතින්වි තරක්” යනගීත තැටිය ඔහුට පළමු වරට එළි දැක්වීමට හැකියාව ලැබුණි. එම එළිදැක්වීමෙන් පසුවනම් ඔහුට වෙනත් අයගේ ගීත ගයන්න නම් වේදීකාවේදී ඉඩක්න ලැබුනි. පසුව “දේවතාවියේ, සුන්දර රාත්‍රියක්, සුදුනෝනේ, ආදර අම්මා” යන ගීත තැටි එළි දැක්වීමෙන් ඔහුට ජනතාවගේ ආදරය තවත් නොඅඩුව ලැබුනි. එම නිසාම නොකඩවා වසර ගණනාවක් ‘ජනතාවගේ ගායකයා’ ලෙස ඔහු සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට හැකිවිය. ඔහුගේ පියා ඔහූ ගායකයකු වනු දැකීමට හීන දැක්කද ඔහු තමාගේම ගීත ගායනා කිරීමට දැකීමට පියාට නොහැකූ වූනේ ඔහු 1998 වසරේදී මෙලොවින් සමුගත් බැවිනි, එමෙන්ම චාමර වීරසිංහයන් වඩාත් ආදරය කළ තම මවද 2018 වසරේදී මෙලොවින් සමු ගනු ලැබිනි. ඔහුට ආදරණීය දුවකු සහා පුතකුද සිටී. ඔහුගේ ඇති නිහතමානී කමට හා කරුවන්ත කමට මෙන්ම ඔහුගේ ඇති දක්ෂ කමට මිනිසුන් බෙහෙවින්ආ දරය කරයි. එම නිසාම ඔහුට “හදවතේ ගායකයා” යනුවෙන් අමතනු ලැබේ.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *