දෙවනි ඉනිමේ නලු නිලියන්ගේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප 25 ක්

Gallery

ලංකාවේ ප්‍රධාන ටෙලිවිශන් නාලිකාවක විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය මාලාව වර්ථමානය වන විට ලංකාව පුරා විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගෙන ඇති බව නොරහසකි. වසර කිහිපයක සිට ලංකවේ වැඩිම දෙනෙකු නරඹන ටෙලිනාට්‍ය ලෙස දෙවෙනි ඉණිම ටෙලිනාට්‍ය මාලාව හැදින් විය හැක.

අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ දෙවෙනි ඉණිම ටෙලි නාට්‍ය මාළාවේ නළු නිලියන්ගේ ටෙලිනාට්‍ය පසුබිම් තලයේදී ලබ ගත් ඔබ මින් පෙර සමාජ මාද්‍යජාලා වල නොදුටු චායරූප එකතුවකි. දෙවෙනි ඉණිම ටෙලි නාට්‍යයේ නළු නිළියන්ගේ ඔබ නුදුටු චායාරූප 25ක්

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

 

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *