හින්දි නිලි ප්‍රියංකා වගේ ලස්සන යුරෙනි නොශිකාගේ සුන්දර පින්තූර 20ක් මෙන්න

Beauty Gallery

අපි හැමෝම හඳුනා චරිතයක් තමයි යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ. හැමෝම හඳුනන්නේ කටකාර වගේම සුන්දර සුරූපී චරිතයක් ලෙසයි. නිවේදන හැකියාවෙන් කල ක්ෂේත්‍රයට පැමිණි ඇයට හැමෝම ආදරේ කරන්නේ ඇයගේ ඇති සුන්දර වචන ටිකට වෙන්න ඇති. අද වෙද්දී ඇය නිවේදනයෙන් පමණක් නොවෙයි ගායිකාවක් ලෙසත් කටයුතු කරනවා. ඇය මේ වනවිට රසික ආදරේ ලබමින් ඉහලම තනකැප පැමිණ ඇති බව තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. හිතේ එකක් තියාගෙන තවත් දෙයක් නොකියන්නට තරම් විවෘත ඇය පසු ගිය දවස්වල හැමෝම කතාවෙන සිරස ටීවී ලක්ෂ පති වැඩසටහනට පැමිණි භාග්‍යා අබේරත්න සිංහරාජ වන විනාශය ගැන කතා කිරීමට ගොස් ඇයට විශාල මඩ ගැසීම් විවේචන සිදු කළා.

ඉතින් ඒ පිළිබඳව සංවේදී වූ යුරේනි නොෂිකා ඇයගේ මුහුණු පොතේ සටහනක්ද තබා ඇති අයුරු අපිට දැක ගන්නට ලැබුනා. මේ වගේ අදහස් නිසා යට ලැබෙන ප්‍රතිචාර නම් අඩුවක් නැතුවම ලැබුනා කියල තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිත් ඇයට තවත් ජිවිතේ සාර්ථකත්වයට යන්නට හැකියාව ලැබෙන්න කියල ප්‍රර්ථනා කරනවා. සුරූපී චරිතයක් වූ යුරේනිගේ මේ දිනවල දකින්න ලැබුන ලස්සනම පින්තුර කිහිපයක් අපි ඔබට පහතින් ගෙන එන්නේ.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *