ගොඩදෙනෙක්ට අමතක උදයන්ති කුලතුංග විවාහයෙන් පස්සෙ තවත් හැඩවෙලා ඡායාරුප 20ක්

Beauty Gallery

උදයන්ති කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්, ඒ වගේම ඇය චරිතාංග නිලියක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇයට ලැබෙන ඕනෑම චරිතයක් ඇය ගොඩක් සාර්ථක ලෙස රංගපාන්න ඇයට පුළුවන්, හැබැයි උදයන්ති දැන් වැඩිය පෙන්න නෑ මොකද, උදයන්ති දැන් රඟපානවා කියන්නේ ගොඩක් තෝරා බේරාගත් චරිත කියලයි ඇය කියන්නේ. ඒ වගේම රඟපාන්න යද්දි අධ්‍යක්ෂවරයා කවුද කියන එකත් බලනවාලු.

උදයන්ති කියන්නේ තවමත් තනිකඩ නිලියක්, ඇය තනිකඩ වෙන්න හේතුව තමයි ඇය ආදරේ කල තරුණයා ඇයගෙන් වෙන්වීම, ඒ ආදරය තවමත් හිතේ තියාගෙන තනිවම ඉන්නවලු. උදයන්ති කියන්නේ මැද මාවතේ යන නිලියක්. උදයන්ති ජනප්‍රියතාව පස්සේ පන්නන්නේ නෑ කියලයි ඇය කියන්නේ. ජනප්‍රියම නිළි සම්මානය හිමි නොවන්න හේතු වෙන්නත් ඇත්තේ ඒ කරනා කියලයි උදයන්ති කියන්නේ, ඉතින් ප්‍රථම ආදරෙන් පරාදවෙලා ඒ දුකට තවමත් තනිකඩව ඉන්න උදයන්තිගේ සුන්දර චායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *