නිවේදන ශිල්පියෙකු ලෙස කාගෙත් ආදරය දිනාගත් මුදිත විජේසුන්දර ගෙවන සුන්දර ජිවීතේ

Gallery

විටෙක පුවත් මාධ්‍යවේදියෙක්, විටෙක රංගන ශිල්පියෙක් තවත් විටෙක නිවේදන ශිල්පියෙක් ලෙස පුංචි තිරයේ පෙනී සිටින ඔහු සැබවින්ම දක්ෂ හා නිර්මාණශීලී කලා කරුවෙක්. ඔහු නමින් මුදිත විජේසුන්දරයි. ඔහු වසර ගණනාවක සිට නිවේදන ක්ෂේත්‍රය හරහා ඉහළ ජනප්‍රියත්වයක් රඳවා ගනිමින් විවිද වැඩ සටහන් ගණනාවක් මෙහෙයවනු ලැබූවා. ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව හරහා බිහි වූ ඔහු දක්ෂ නිවේදන ශිල්පියෙක් වගේම දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක්ද වනවා.

1.

2.

3.

පුවත් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස සේවයට බඳවා ගනු ලැබූවද ඔහුට මුල් කාලයේ වූවේ නිවේදන ශිල්පියෙකු ලෙස විවිද වැඩ සටහන් මෙහෙයවනු ලබන්නයි. දක්ෂ නිවෙදන හැකියාවෙන් බොහෝ දෙනාගේ ආදරය දිනාගත් ඔහු ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ රූපවාහිණි වැඩ සටහන් කිහිපයක්ම මෙහයවනු ලැබූවා. ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ කැපී පෙනෙන හා ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවට නැතිවම බැරි පුද්ගලයෙකු වූ ඔහු වසර ගණනාවක සිට එම නාලිකාවේ විවිද වූ වැඩසටහන් මෙහෙයවූවා. එමෙන්ම පුවත් නිවේදකයෙකු ලෙසද විවිද කාලවලදී පුංචි තිරයේ පෙනී සිටියා. දක්ෂ නිවේදන ශිල්පියෙකු වූ ඔහු විවිද වැඩ සටහන් මෙහෙයවමින් ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ කැපී පෙනුනා මෙන්ම බොහෝ රසික ආදරයක් දිනාගනු ලැබුවා.

4.

5.

ඒ වගේම රංගන ශිල්පියකු ලෙසද කලාවට මහඟු සේවයක් කල ඔහු දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක්ද වනවා. ඔහු පුංචි තිරයේ ටෙලි නාට්‍ය වලත් රිදී තිරයේ සිනමා චිත්‍ර පට වලත් දක්ෂ රංගනයෙන් සේවයක් ඉටු කල දක්ෂ කලා කරුවෙක්. මාධ්‍යවේදියකු ලෙස කාගෙත් ආදරය දිනාගනිමින් කලා ලෝකයට සේවය කරන ඔහුගේ ඉදිරි ජිවිතයට සුභ පතමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *